Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dam minh Hieu

  • THPT Thái Ninh - Thái Bình
  • -18

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -5 9 22%
Môn Hóa lớp 12 6 9 56%
Môn Anh lớp 12 -29 80 21%
Tổng cộng: -28 98 24%

Comment giao lưu với Dam minh Hieu

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com