Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên anh tuan

  • TH&THCS xã Pá Lau - Đồng Tháp
  • 125

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 26 13 100%
Môn Lý lớp 12 3 3 67%
Môn Hóa lớp 12 80 48 81%
Tổng cộng: 109 64 84%

Comment giao lưu với anh tuan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com