Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ankarrywang

  • THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc
  • 5835
  • "chẳng có j đặc biệt hết!"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 11 0 3 100%
Môn Anh lớp 11 0 1 100%
Tổng cộng: 0 4 100%

Comment giao lưu với ankarrywang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com