Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ankarrywang

  • THPT Nguyễn Thị Giang - Vĩnh Phúc
  • 5835
  • "chẳng có j đặc biệt hết!"

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 2 50%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 1275 1081 84%
Môn Toán lớp 9 0 122 76%
Môn Văn lớp 9 0 13 85%
Môn Anh lớp 9 0 591 78%
Môn Lí lớp 9 0 34 56%
Môn Hóa lớp 9 0 2 0%
Môn tiếng Anh lớp 10 1050 138 84%
Môn Tiếng Anh lớp 11 1150 130 92%
Môn Toán lớp 11 0 3 100%
Môn Anh lớp 11 0 1 100%
Môn Toán lớp 10 300 94 65%
Môn Lí lớp 10 0 11 64%
Môn Hóa lớp 10 0 18 61%
Môn Anh lớp 10 0 64 77%
Môn Toán lớp 9 5 2 50%
Môn Tiếng Anh lớp 9 1820 221 88%
Môn Hóa lớp 8 225 27 89%
Môn Toán lớp 8 0 13 92%
Tổng cộng: 5825 2569 82%

Comment giao lưu với ankarrywang


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com