Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nấm Xanh

  • - TP HCM
  • 230

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7 8 63%
Môn Lí lớp 12 -20 98 27%
Môn Hóa lớp 12 80 388 49%
Môn Sinh lớp 12 153 240 55%
Tổng cộng: 220 734 48%

Comment giao lưu với Nấm Xanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com