Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nhỏ Hương

  • THPT số 1 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 2074

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 80 43 95%
Môn Lí lớp 12 2 1 100%
Môn Hóa lớp 12 377 402 66%
Môn Sinh lớp 12 1606 1474 70%
Môn Anh lớp 12 -1 4 25%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 2064 1925 70%

Comment giao lưu với Nhỏ Hương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com