Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cao Việt

  • THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 16971

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 14 43%
Môn Lí lớp 12 445 142 56%
Môn Hóa lớp 12 11853 1829 82%
Môn Sinh lớp 12 4055 1005 72%
Môn Anh lớp 12 598 407 46%
Tổng cộng: 16951 3397 74%

Comment giao lưu với Cao Việt


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com