Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NGUYỄN CHÍ DŨNG

  • Trường THPT Phú Điền - Đồng Tháp
  • 560

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 210 210 53%
Môn Lí lớp 12 355 675 51%
Môn Hóa lớp 12 -15 385 36%
Môn Anh lớp 12 0 209 29%
Tổng cộng: 550 1479 44%

Comment giao lưu với NGUYỄN CHÍ DŨNG

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com