Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên chuotnhat

  • THCS-THPT Hà Thành - Hà Nội
  • 140

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 9 56%
Môn Hóa lớp 12 79 480 46%
Môn Sinh lớp 12 43 100 48%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 130 590 47%

Comment giao lưu với chuotnhat

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com