Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Văn Nhân

  • - Quảng Nam
  • 28672
  • "QUYẾT TÂM ĐẬU VÀO ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ - CỐ LÊN MÌNH SẼ THÀNH CÔNG :)"

Cấp độ thành viên

21
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 62 61%
Môn Lí lớp 12 5611 909 77%
Môn Hóa lớp 12 11336 3781 76%
Môn Sinh lớp 12 11235 3370 77%
Môn Anh lớp 12 480 270 46%
Tổng cộng: 28662 8392 75%

Comment giao lưu với Phạm Văn Nhân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com