Tel: 0869.510.936 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên 12345687

  • THPT Tân Kỳ - Nghệ An
  • 10
  • "không có chỗ cho thất bại"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 3 67%
Môn Lý 0 5 60%
Môn Hóa 0 234 44%
Môn Tiếng Anh 0 1 0%
Tổng cộng: 0 243 44%

Comment giao lưu với 12345687

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 0869.510.936
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com