Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dương Nhi

  • THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng
  • -70

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 69 42%
Môn Lý lớp 12 -80 36 14%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Sinh lớp 12 0 27 26%
Tổng cộng: -80 134 31%

Comment giao lưu với Dương Nhi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com