Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên My love

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 4635

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 58%
Môn Lí lớp 12 1040 218 63%
Môn Hóa lớp 12 1715 381 78%
Môn Sinh lớp 12 1820 682 78%
Môn Anh lớp 12 50 71 39%
Tổng cộng: 4625 1364 74%

Comment giao lưu với My love

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com