Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Châu Đại Dương

  • THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình
  • 715
  • "Phải to lớn như cái tên."

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 0%
Môn Lí lớp 12 0 3 67%
Môn Hóa lớp 12 0 3 100%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 0 4 0%
Tổng cộng: 0 12 42%

Comment giao lưu với Châu Đại Dương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com