Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngài Don

  • Trường THCS Nam Thanh - Thái Bình
  • 715
  • "Trung thực là cốt lõi của thành công."

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 9 0 70 44%
Môn Lí lớp 9 0 8 50%
Môn Hóa lớp 9 0 92 73%
Tổng cộng: 0 170 60%

Comment giao lưu với Ngài Don

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com