Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phương Jacky

  • Trường Phổ thông Duy Tân - Phú Yên
  • 1675

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 40 83%
Môn Lí lớp 12 245 35 83%
Môn Hóa lớp 12 360 165 87%
Môn Sinh lớp 12 1060 790 78%
Môn Anh lớp 12 0 10 40%
Tổng cộng: 1665 1040 80%

Comment giao lưu với Phương Jacky

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com