Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Viết Hùng

  • - Tuyên Quang
  • 5125

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 0%
Môn Lí lớp 12 0 19 63%
Môn Hóa lớp 12 2010 1014 85%
Môn Sinh lớp 12 2260 2121 80%
Môn Anh lớp 12 845 244 67%
Tổng cộng: 5115 3401 81%

Comment giao lưu với Viết Hùng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com