Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huy Tran

  • Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi
  • 10525

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 285 86%
Môn Hóa lớp 12 4870 3035 91%
Môn Sinh lớp 12 5645 4303 88%
Môn Anh lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 10515 7626 89%

Comment giao lưu với Huy Tran

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com