Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên HồngLynh SJholic

  • Trường THPT Chuyên Quảng Bình - Quảng Bình
  • 1241

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 17 35%
Môn Lí lớp 12 73 124 53%
Môn Hóa lớp 12 1037 905 62%
Môn Sinh lớp 12 121 104 72%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 1231 1152 61%

Comment giao lưu với HồngLynh SJholic

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com