Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hà Mẫn

  • Trường THCS Mường Khương - Lào Cai
  • 35

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 20 40%
Môn Anh lớp 9 0 112 52%
Môn Anh lớp 10 0 36 36%
Môn Tiếng Anh lớp 9 25 10 50%
Tổng cộng: 25 178 47%

Comment giao lưu với Hà Mẫn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com