Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hau Tran Dinh

  • THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An
  • 549

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 8 19 47%
Môn Hóa lớp 12 529 406 78%
Môn Sinh lớp 12 2 2 100%
Tổng cộng: 539 427 77%

Comment giao lưu với Hau Tran Dinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com