Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dưa Hấu

  • Trường THPT Kinh Môn - Hải Dương
  • 245

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 60 94 72%
Môn Lí lớp 12 0 88 76%
Môn Hóa lớp 12 0 98 68%
Môn Sinh lớp 12 0 57 54%
Môn Địa lớp 12 0 110 53%
Môn Sử lớp 12 0 33 58%
Tổng cộng: 60 480 65%

Comment giao lưu với Dưa Hấu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com