Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Thảo Vân

  • THPT Nguyễn Đức Mậu - Nghệ An
  • 500

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 490 135 71%
Môn Anh lớp 12 0 495 71%
Môn Sử lớp 12 0 1829 76%
Tổng cộng: 490 2459 74%

Comment giao lưu với Hoàng Thảo Vân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com