Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên HOÀNG TUẤN

  • - Hà Nội
  • 113600
  • "(Chiến lược tác chiến 19+(now)) "TIẾN DÙ CÓ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA MÀY ĐÃ CỐ GẮNG HT SỨC RỒI TUẤN À""

Cấp độ thành viên

45
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2380 250 97%
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 670 80 89%
Môn Anh lớp 12 0 12 50%
Môn Anh lớp 9 0 2 50%
Môn Lí lớp 9 0 4 50%
Môn Địa lớp 12 43970 6603 89%
Môn Sử lớp 12 52025 7121 92%
Môn Văn học lớp 12 0 0 0%
Môn Toán lớp 11 0 1 0%
Môn Sinh lớp 11 0 1 0%
Môn Anh lớp 11 0 1 0%
Môn Hóa lớp 10 30 15 47%
Môn Sử lớp 12 8770 1211 89%
Môn Địa lớp 12 4690 670 87%
Môn GDCD 385 40 98%
Môn Sử lớp 11 670 100 78%
Tổng cộng: 113590 16112 90%

Comment giao lưu với HOÀNG TUẤN

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com