Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên HOÀNG TUẤN

  • - Hà Nội
  • 113600
  • "(Chiến lược tác chiến 19+(now)) "TIẾN DÙ CÓ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA MÀY ĐÃ CỐ GẮNG HT SỨC RỒI TUẤN À""

Cấp độ thành viên

45
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2380 250 97%
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 670 80 89%
Môn Anh lớp 12 0 12 50%
Môn Địa lớp 12 43970 6603 89%
Môn Sử lớp 12 52025 7121 92%
Môn GDCD 385 40 98%
Tổng cộng: 99430 14107 91%

Comment giao lưu với HOÀNG TUẤN

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com