Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngô Đăng Hoàn Thiện

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 46 53 62%
Môn Lí lớp 12 138 189 63%
Môn Anh lớp 12 1217 1144 69%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 1401 1387 68%

Comment giao lưu với Ngô Đăng Hoàn Thiện

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com