Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hong Hai Nhi

  • BTVH Tôn Đức Thắng - TP HCM
  • 801

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 18 56%
Môn Lí lớp 12 32 127 42%
Môn Hóa lớp 12 285 460 57%
Môn Sinh lớp 12 467 589 60%
Tổng cộng: 794 1194 57%

Comment giao lưu với Hong Hai Nhi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com