Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Bách Tùng

  • Sở GD - ĐT Cần Thơ - Cần Thơ
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 62 42%
Môn Hóa lớp 12 0 46 52%
Môn Sinh lớp 12 0 27 37%
Môn Anh lớp 12 0 61 64%
Tổng cộng: 0 196 51%

Comment giao lưu với Hoàng Bách Tùng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com