`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hung Nguyen

  • THPT Thanh Oai B - Hà Nội
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 13 62%
Môn Lý lớp 12 0 179 44%
Môn Hóa lớp 12 0 78 74%
Môn Sinh lớp 12 0 362 67%
Môn Anh lớp 12 0 652 41%
Môn Địa lớp 12 0 20 5%
Tổng cộng: 0 1304 50%

Comment giao lưu với Hung Nguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com