Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bá đạo trên từng hạt gạo

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 3210 321 100%
Môn Hóa lớp 12 9610 1023 95%
Môn Sinh lớp 12 4405 5177 65%
Môn Anh lớp 12 0 4 50%
Tổng cộng: 17225 6525 71%

Comment giao lưu với Bá đạo trên từng hạt gạo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com