Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huỳnh Thị Kim Thoa

Cấp độ thành viên

15
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 26 81%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 3950 950 68%
Tổng cộng: 3950 978 68%

Comment giao lưu với Huỳnh Thị Kim Thoa

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com