Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê hữu cường

  • Trường THPT Đức Tân - Bình Thuận
  • 170
  • "fb: poliice1102@gmail.com"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 29 69%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Địa lớp 12 0 126 67%
Môn Sử lớp 12 0 620 73%
Tổng cộng: 0 776 72%

Comment giao lưu với lê hữu cường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com