Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lethaovy

  • Trường THPT Lương Thế Vinh - Quảng Nam
  • 3562

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -2 2 0%
Môn Lí lớp 12 822 714 72%
Môn Hóa lớp 12 1137 748 83%
Môn Sinh lớp 12 1591 1414 71%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 3550 2879 74%

Comment giao lưu với lethaovy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com