Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên cố lên.:).

  • THPT Nguyễn Quán Nho - Thanh Hóa
  • 3494

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7 53 70%
Môn Lí lớp 12 200 561 74%
Môn Hóa lớp 12 2697 882 75%
Môn Sinh lớp 12 10 4 75%
Môn Anh lớp 12 570 524 59%
Tổng cộng: 3484 2024 70%

Comment giao lưu với cố lên.:).

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com