`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Linh Linh

  • THPT Trần Khát Chân - Thanh Hóa
  • 835

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 0 5 80%
Môn Hóa lớp 12 825 1551 57%
Môn Sinh lớp 12 0 1532 62%
Tổng cộng: 825 3088 60%

Comment giao lưu với Linh Linh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com