Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Luat Minh

  • Trường THPT Bắc Bình - Bình Thuận
  • 1255

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 64%
Môn Lí lớp 12 690 352 52%
Môn Hóa lớp 12 590 406 50%
Môn Sinh lớp 12 -35 463 61%
Môn Anh lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 1245 1234 55%

Comment giao lưu với Luat Minh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com