Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyệt Cầm

  • Trường THPT Tập Sơn - Trà Vinh
  • 30

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 1 56 68%
Môn Hóa lớp 12 0 2 0%
Môn Sinh lớp 12 5 134 69%
Môn Anh lớp 12 14 52 46%
Tổng cộng: 20 244 63%

Comment giao lưu với Nguyệt Cầm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com