Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Thị Phước Lâm

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 200 121 89%
Môn Anh lớp 9 0 19 95%
Môn Hóa lớp 9 0 3 67%
Môn Anh lớp 11 0 40 85%
Môn Hóa lớp 10 0 12 92%
Môn Anh lớp 10 0 30 97%
Môn Tiếng Anh lớp 9 640 70 94%
Tổng cộng: 840 295 91%

Comment giao lưu với Lê Thị Phước Lâm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com