Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên minh ra

  • Trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng
  • 178

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 9 24 46%
Môn Lí lớp 12 66 72 65%
Môn Hóa lớp 12 93 109 70%
Tổng cộng: 168 205 65%

Comment giao lưu với minh ra

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com