Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đinh Minh Ngọc

  • Trường THPT Nguyễn Huệ - Phú Yên
  • 165

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 4 50%
Môn Lí lớp 12 0 6 17%
Môn Sinh lớp 12 0 40 58%
Môn Anh lớp 12 0 526 48%
Môn Toán lớp 9 0 448 35%
Môn Anh lớp 9 155 361 47%
Môn Lí lớp 9 0 73 34%
Môn Hóa lớp 9 0 204 35%
Môn Địa lớp 12 0 60 43%
Môn Toán lớp 10 0 60 48%
Môn Lí lớp 10 0 59 46%
Môn Hóa lớp 10 0 35 46%
Môn Văn lớp 10 0 4 0%
Môn Anh lớp 10 0 63 41%
Tổng cộng: 155 1943 42%

Comment giao lưu với Đinh Minh Ngọc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com