Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên GV - Nguyễn Loan

  • Trường THPT Giao Thuỷ A - Nam Định
  • 23

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 23 404 40%
Môn Lí lớp 12 0 50 20%
Môn Hóa lớp 12 -10 26 23%
Môn Sinh lớp 12 0 6 17%
Môn Anh lớp 12 0 38 26%
Môn Địa lớp 12 0 14 36%
Môn Sử lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 13 540 36%

Comment giao lưu với GV - Nguyễn Loan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com