Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên GV Anh - Linh Sương

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 0%
Môn Hóa lớp 12 0 2 50%
Môn Sinh lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 999 73%
Môn Sử lớp 12 0 20 30%
Tổng cộng: 0 1025 72%

Comment giao lưu với GV Anh - Linh Sương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com