`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

  • THPT Nguyễn Trãi - Hải Phòng
  • 10
  • "Vôn-te: Người siêng học lần lần tự khoác cho mình một cái tôn vọng mà chức tước, của cải đều không cho được."

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 57 49%
Môn Lý lớp 12 0 1 0%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 0 59 47%

Comment giao lưu với Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com