Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Vânn

  • THPT Ngọc Tảo - Hà Nội
  • 445

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 13 77%
Môn Hóa lớp 12 245 688 60%
Môn Sinh lớp 12 190 2331 60%
Môn Anh lớp 12 0 187 35%
Tổng cộng: 435 3219 59%

Comment giao lưu với Nguyễn Vânn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com