Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pham Duc Tue

  • Trường THPT Tống Văn Trân - Nam Định
  • 8

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 33%
Môn Lí lớp 12 0 6 17%
Môn Hóa lớp 12 -2 2 0%
Môn Sinh lớp 12 0 1 100%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: -2 16 25%

Comment giao lưu với Pham Duc Tue

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com