Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Pin Quái

  • THCS và THPT Vạn Hạnh - TP HCM
  • 715

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 239 36%
Môn Hóa lớp 12 0 68 49%
Môn Sinh lớp 12 705 2698 68%
Tổng cộng: 705 3005 65%

Comment giao lưu với Pin Quái

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com