Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyen quoc tri

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 86 198 80%
Môn Lí lớp 12 0 5 100%
Môn Hóa lớp 12 207 2883 78%
Môn Sinh lớp 12 1071 3049 79%
Môn Anh lớp 12 0 1849 53%
Tổng cộng: 1364 7984 72%

Comment giao lưu với nguyen quoc tri

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com