Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Quốc Tùng

  • THPT Chuyên LQĐôn - Quảng Trị
  • 1922

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 2 100%
Môn Hóa lớp 12 392 201 86%
Môn Sinh lớp 12 1514 1215 75%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1912 1419 77%

Comment giao lưu với Lê Quốc Tùng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com