Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lâm Giang

  • THPT Nguyễn Khuyến - TP HCM
  • 1718

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 7 50 58%
Môn Anh lớp 12 1701 1656 68%
Môn Văn lớp 12 0 3 67%
Tổng cộng: 1708 1709 67%

Comment giao lưu với Lâm Giang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com