Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ton Lon

  • THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh
  • 593

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 -1 1 0%
Môn Hóa lớp 12 310 272 71%
Môn Sinh lớp 12 180 90 100%
Môn Anh lớp 12 94 50 96%
Tổng cộng: 583 413 80%

Comment giao lưu với Ton Lon

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com